KVK nummer

54158931

UBN nummer

6574255

Privacyverklaring


Alba's Heaven respecteert in onze activiteiten je privacy. Wij willen je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Alba's Heaven zelf. Alba's Heaven volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacyverklaring hopen wij je duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie


Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons vertelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als je besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met je te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie


Alba's Heaven streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft je privacy gewaarborgd

Contact


Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vind je op onze homepagina alle informatie waarmee je contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren. Alba's Heaven behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.


bog 1 bog 2 bog 3 bog 4 bog 5